webcreation: Free Design

Vrienden van

Museum Veenendaal bewaart en beheert de geschiedenis van de oudste veenkolonie boven de grote rivieren met bijna 70 vrijwilligers onder leiding van de Conservator. Op cultuur wordt gekort. Dat geldt ook voor ons. Daarom is Museum Veenendaal op zoek naar Vrienden, naar Ambassadeurs van ons museum.

U kunt Vriend worden van Museum Veenendaal. Door ons te steunen met een jaarlijkse bijdrage, waar wij weer veel dingen van kunnen doen. U krijgt er ook wat voor terug, want wie geeft kan/mag ontvangen.

Wat geeft u?
€   20,00 per jaar voor een persoonlijke vriendschap.
€   30,00 per jaar voor een gezinsvriendschap.
€ 250,00 eenmalig voor een levenslange vriendschap.

Wat krijgt u?

  • Gratis toegang tot Museum Veenendaal.
  • Ons jaarverslag met een overzicht van het afgelopen jaar en een blik op de toekomst.
  • Uitnodiging en gratis toegang tot door Museum Veenendaal georganiseerde lezingen en openingen van de tijdelijke tentoonstellingen.
  • Komt u met een groep, groepje? Dan kunt u, mits bijtijds gereserveerd, een rondleiding krijgen. Rondleidingen zijn niet gratis, maar voor vrienden wel.

Schenken
Het is ook mogelijk Museum Veenendaal te steunen door middel van een schenking. U kunt daarbij denken aan:

  • een eenmalige donatie;
  • een periodieke donatie;
  • schenking van objecten;

De Geefwet biedt per 1 januari 2012 een extra stimulans bij de aftrek inkomstenbelasting met betrekking tot giften aan culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Museum Veenendaal heeft deze status.

Aanmelden
U kunt dit formulier downloaden en ons toezenden via info@museumveenendaal.nl of uitgeprint per post naar het adres Museum Veenendaal, Kees Stipplein 76, 3901 TP Veenendaal. Afgeven bij de museumbalie kan uiteraard ook. Voor uw bijdrage ontvangt u van Museum Veenendaal jaarlijks een rekening. Hartelijk dank voor uw ondersteuning.