webcreation: Free Design

Staatnaamgevers in het nieuwe centrumgebied

Bernard(us) van Kreelpoort
Bernardus (roepnaam Nardus of Nard) van Kreel (1865-1922), bekend architect en bouwmeester, heeft veel gebouwen op zijn naam staan, waaronder een aantal karakteristieke stijlvolle panden, zeker in de Hoofdstraat. Het is de moeite waard er eens in het dorp naar op zoek te gaan. Men zal zijn stijl herkennen. Hieronder een bloemlezing.

1889 22 december. Opening van de Gereformeerde Brugkerk. Voor de som van f. 8.953.: heeft aannemer Nardus van Kreel het bedehuis gebouwd.

1902. Onder architectuur van Bernardus van Kreel verrijst aan de Kerkewijk (nr.113) de directeurswoning van Roessingh en Zoon.

1903 Jan Hendrik van Schuppen laat in de Hoofdstraat (nr.90) een woon/winkelhuis bouwen voor zijn detailhandel in herenkleding annex kleermakerij, onder architectuur van Bernardus van Kreel. Het pand zal later een plaats krijgen op de gemeentelijke monumentenlijst.

1904 Aan de Kerkewijk komt de Marechausseekazerne (woningen en stalgebouw) tot stand. Architect is (hoe kan het anders in Veenendaal) Bernardus van Kreel.

1905. Bouw van de Nieuwewegse School onder architectuur van Bernardus van Kreel. Een gedenkplaat (van het in 1979 afgebroken gebouw) vermeldt "De eerste steen gelegd door Wouter van de Westeringh, den 9. Mei 1905." 't Burgemeesterszoontje kan goed eerste stenen leggen! In de 'gloriejaren' is deze school één van de grootste christelijke scholen van Nederland. "Het complex had iets van een kazerne."

1906 Bouw van het Jugendstil winkelpand Markt 7, Vooral bekend als woning en zaak van musicus Gijsbert van Zanten. Het pand is verrezen onder de architectuur van Bernardus van Kreel voor rekening van Dirk Hendrik Recter. Een aantal attributen uit zijn zaak (drogisterij) is te bewonderen in het Museum

1912 Bouw van de Ritmeester Sigarenfabriek aan de Kerkewijk (bekend als de oude fabriek); architect is Bernardus van Kreel. De bouwsom bedraagt f. 17.366.=. De fabriek wordt begin 1913 in gebruik genomen.

1915 Huize 'De Tol' aan de Kerkewijk wordt, naar een ontwerp van Bernardus van Kreel, door J. de Geit in eigen beheer gebouwd.

1921 Patrimoniums Bouwvereniging begint haar activiteiten met de bouw van woningen aan de Talmastraat, naar ontwerp van de bekende Veense architect Bernardus van Kreel.

Overigens ben ik van mening dat men met de naam van de Bernard van Kreel Poort, door de (nooit gebruikte) voornaam Bernard er in op te nemen in plaats van Bernardus of Nardus, hem niet de postume eer heeft gegeven welke hem toekomt. Op het nieuwe stratenplan wordt zijn naam wel juist aangegeven als Nard van Kreel. (CVV)

Ontleend aan Coen van Viegen,s 'Veenendaal in Historisch Perspectief' 4de versie.